نمایش دادن همه 38 نتیجه

نمایش همه

کابل شبکه Cat 6 UTP – نگزنس

تومان7.600

کوپلر شبکه (برل شبکه)

تومان4.400

سوکت شبکه CAT6-sftp

تومان5.300

سوکت شبکه CAT6-utp

تومان2.800

رک DVR چهار یونیت

تومان285.000

کیستون شبکه

تومان27.900

کابل شبکه cat6-sftp

تومان10.500

پچ کورد فیبر نوری din-din سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری din-din سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc مالتی مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-lc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-lc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-lc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-lc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-sc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-sc سینگل مود داپلکس

آداپتور din-din

آداپتور SC-FC simplex

آداپتور fc-din

آداپتور fc-fc round

آداپتور LC-LC quad

آداپتور fc-fc square

آداپتور SC-SC duplex

آداپتور SC-FC duplex

آداپتور SC-SC simplex

آداپتور LC-LC simplex

آداپتور LC-LC duplex

سوکت تلفن RJ11

تومان750

کابل شبکه Cat6UTP -بلدن

تومان6.500