نمایش دادن همه 30 نتیجه

نمایش همه

کابل دو زوج مخابراتی 0.6

تومان2.450

کابل شبکه Cat 6 UTP – نگزنس

تومان7.600

کابل شبکه cat6-sftp

تومان10.500

VGA کابل 1.5 متری

تومان25.000

VGA کابل 3 متری

تومان53.000

VGA کابل 5 متری

تومان78.000

کابل 3 متری hdmi

تومان55.000

کابل 5 متری hdmi

تومان74.000

کابل 10 متری hdmi

تومان145.000

پچ کورد فیبر نوری din-din سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری din-din سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc مالتی مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری fc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc سینگل مود سیمپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-fc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-lc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری lc-lc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-lc سینگل مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-lc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-sc مالتی مود داپلکس

پچ کورد فیبر نوری sc-sc سینگل مود داپلکس

کابل کواکسیال RG59 ترکیبی (دوربین)

تومان5.500

کابل کواکسیال تک (دوربین) RG59

تومان4.000

کابل شبکه Cat6UTP -بلدن

تومان6.500